Foto 034
                                       Señor con peluca de fique e insectos disecados (2010)